Giới thiệu

Có nhiều bạn hỏi rằng tại sao Nha còn tên blog là Thành Nha XYZ. Thực sự đây là sự kết hợp giữa tên của mình là Thành Nha và ext của tên miền .XYZ nên gọi chung lại là Thành Nha XYZ cho dễ nhớ. P/s: Bàn tay này không phải của Nha nhé ^-^